มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
Article Index
มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
หน้า #
หน้า #
All Pages
กำหนดการงานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๐
วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สนามแสดงช้างสุรินทร์
เวลา ๐๗.๔๕ น. - ขบวนลูกช้างเกิดใหม่ ออกจากกำแพงเมืองไปสู่บริเวณพิธี
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ประธานกล่าวเปิดงานแสดงช้าง และตีฆ้องชัย (หมอช้างเป่าเสนงเกล) - ประธานมอบรางวัลแก่ลูกช้างเกิดใหม่
เวลา ๐๘.๓๐ น. - เริ่มการแสดงช้าง

ฉากที่ ๑ นมัสการองค์สุรินทร์เทวา

- เริ่มการแสดง องค์พระสุรินทร์เทวา ประทับบนหลังคชาธารที่มีรูปร่างงดงามที่สุด เสด็จออกมาจากเมฆหมอก

ฉากที่ ๒ จุติสู่โลกาธานี

- ลูกช้างตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งกับเด็กเลี้ยงช้างชาวกูย วิ่งเล่นออกมาด้วยกัน ทั้งคู่หยอกเย้ากันอย่างน่ารัก ตามด้วยลูกช้างและเด็กเลี้ยงช้างจากทุกมุมของสนาม ฯ

ฉากที่ ๓ บูชาฟ้าค้นหาพญาช้างไทย

- หญิงสาวชาวกูย ร่ายรำประหนึ่งกำลังบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ฉากที่ ๔ ปฐพีเลื่อนลั่น สนั่นพงไพร
- โขลงช้างป่าตัวใหญ่ เดินทางผ่านหมอกควันออกมา จากโขลงเดียวเป็นหลาย ๆ โขลง แปรขบวนเสมือนเกลียวคลื่นในทะเลช้าง รวมจำนวนช้างกว่า ๒๐๐ เชือก

ฉากที่ ๕ พาราแซ่ซ้องรับขวัญคชา

- ชาย หญิง ชาวกูย ในเครื่องแต่งกายสวยงาม ร่ายรำออกมาอย่างอ่อนช้อย

ฉากที่ ๖ คชศาสตร์ศึกษา เรืองฤทธิไกร

- การแสดงการฝึกช้าง การแสดงความสามารถของช้าง เช่น การวาดรูป การเดินสองขา การปาเป้า การเตะฟุตบอล ฯลฯ

ฉากที่ ๗ รุกรบไพรี ยุทธหัตถีมีชัย

- การแสดงยุทธหัตถี ของฝ่ายอโยธยา กับขบวนทัพหงสาวดี การจัดทัพที่ยิ่งใหญ่และมีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งช้าง ม้า ปืนใหญ่ ฯลฯ

ฉากที่ ๘ ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ช้างไทยก้องปฐพี

- ฉากจบ โขลงช้างและนางรำทุกฉาก ทยอยเดินออกมายืนล้อมกองทัพยุทธหัตถี

เวลา ๑๑.๐๐ น. - นักท่องเที่ยวนั่งช้างรอบสนามแสดงช้าง

บัตรผ่านประตูราคา ๘๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๓๐๐ บาท และ ๔๐ บาท ติดต่อจองบัตรล่วงหน้า (เฉพาะบัตรราคา ๘๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท) ได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์และโทรสาร ๐ - ๔๔๕๑ - ๒๐๓๙ , ๐ – ๔๔๗๑ - ๓๙๓๗

นอกจากจะได้ชมการแสดงต่างๆ ของเหล่าช้างแสนรู้นับร้อยๆ เชือกแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลิน กับการเลือกซื้อและ เลือกชม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ อย่างผ้าไหม เครื่องเงิน อาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ในงานกาชาดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นใน ช่วงเวลาเดียวกันด้วย