มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
Article Index
มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
หน้า #
หน้า #
All Pages
การเดินทาง :
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ที่จังหวัดสระบุรี เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24 ) ผ่านอำเภอนางรอง อำเภอปราสาท จากอำเภอปราสาทเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 214 ตรงเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 450 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ที่จังหวัดสระบุรี เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24 ) ผ่านอำเภอนางรอง อำเภอปราสาท จากอำเภอปราสาทเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 214 ตรงเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 450 กิโลเมตร

รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถออกทุกวัน ระยะทาง 420 กิโลเมตร

เครื่องบิน
การบินไทยมีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันพฤหัสบดี

นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารจากตัวเมืองสุรินทร์ไปยังอำเภอต่างๆ ทุกอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง การเดินทางในตัวเมืองสุรินทร์ก็มีรถสามล้อรับจ้างอยู่ทั่วไป

***ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. (044) 512-039

แหล่งข้อมูล
www.learningthai.com
www.tat.or.th
www.flickr.com
http://scitour.most.go.th
www.gov.surinpoc.com