Home แนะนำตัว

ไทยไพพรรณ เป็นบริษัทที่มีความชำนาญ ทางด้านการพิมพ์ลายผ้า แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ หลายปีที่ผ่านมา เราได้อุทิศตัวใน การทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ เรายังได้มีการพัฒนาผลงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันบริษัทของเรา กำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขัน ในตลาดระดับโลก และมีการเตรียมความพร้อม สำหรับการเจริญเติบโตทางด้าน ธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย
 
   
หลักปรัชญา
"คุณภาพยอดเยี่ยม ขนส่งรวดเร็ว ราคาเป็นกันเอง" ("Best quality, Fast delivery, Competitive price")

บริการ
จัดพิมพ์ผ้าตามคำสั่งของลูกค้า และจำหน่ายผ้าพิมพ์สำเร็จรูป


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เราตระหนักถึงเสมอ ดังนั้นทางบริษัท จึงพยายามแสวงหา แนวทางในการควบคุมการใช้สารเคมี ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ในการควบคุมการเกิดมลภาวะอีกด้วย


การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
นอก จากการควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ความปลอดภัย ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรของเรา ได้เล็งเห็นว่า เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ ในการรับผิดชอบด้วย ดังนั้นในแต่ละปี ทางบริษัท จึงได้จัด ให้มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ให้แก่พนักงานทุกคน

  การเรียนรู้

เพราะ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”
("No one is too old to learn something new")

 
ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ ผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ในแบบระยะยาว ด้วยการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติม ในลักษณะของห้องเรียนเสริมทางด้านต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทักษะทางภาษา ต่างประเทศ และ คอมพิวเตอร์ โดยแต่ละสาขาจะมีการจัดสอบประเมินผลอย่างเป็นประจำด้วย
นอกจากห้องเรียนเสริม ที่ทางบริษัทจัดให้แล้ว พนักงานแต่ละท่าน ยังสามารถค้นคว้าหาความรู้ นสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้ โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทอีกด้วย

นิทรรศการ
  • งาน BIFF & BIL 2004

  • ระยะเวลา :15 – 19 มกราคม 2547
    สถานที่จัดงาน : กรุงเทพฯ
     
  • งาน Thailand Exhibition 2003

  • ระยะเวลา : 11 – 14 มิถุนายน 2546
    สถานที่จัดงาน : ศูนย์ การประชุม Sandton Convention Center เมือง โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ แอฟริกาใต้